Nghiêm túc xử lý tồn tại trong xây dựng tại Chùa Bổ Đà

Nghiêm túc xử lý tồn tại trong xây dựng tại Chùa Bổ Đà

Bộ Mộc bản kinh Phật chùa Bổ Đà nhận danh hiệu bảo vật quốc gia

Bộ Mộc bản kinh Phật chùa Bổ Đà nhận danh hiệu bảo vật quốc gia

Vụ Ki-ốt xây trái phép ở Việt Yên (Bắc Giang): Chính quyền có 'tiếp tay' hợp thức sai phạm?

Vụ Ki-ốt xây trái phép ở Việt Yên (Bắc Giang): Chính quyền có 'tiếp tay' hợp thức sai phạm?

Việt Yên - Bắc Giang: Hành vi rao bán ki ốt của Công ty TNHH Xây dựng Hoa Sen là trái pháp luật

Việt Yên - Bắc Giang: Hành vi rao bán ki ốt của Công ty TNHH Xây dựng Hoa Sen là trái pháp luật

Bắc Giang: Nhiều sai phạm tại dự án chợ Hoàng Ninh, chính quyền quyết xử nghiêm vi phạm

Bắc Giang: Nhiều sai phạm tại dự án chợ Hoàng Ninh, chính quyền quyết xử nghiêm vi phạm

Việt Yên - Bắc Giang: Hàng chục ki ốt không phép vẫn ngang nhiên xây dựng bất chấp lệnh đình chỉ

Việt Yên - Bắc Giang: Hàng chục ki ốt không phép vẫn ngang nhiên xây dựng bất chấp lệnh đình chỉ

Sớm làm rõ, xử lý dứt điểm sai phạm tại dự án chợ Hoàng Ninh

Sớm làm rõ, xử lý dứt điểm sai phạm tại dự án chợ Hoàng Ninh