Những khoảnh khắc đời thường của các nhà lãnh đạo APEC trên đất nước Việt Nam

Những khoảnh khắc đời thường của các nhà lãnh đạo APEC trên đất nước Việt Nam

Thủ tướng Australia thưởng thức bánh mì ở Đà Nẵng

Thủ tướng Australia thưởng thức bánh mì ở Đà Nẵng

Thủ tướng Australia thưởng thức bánh mì vỉa hè ở Đà Nẵng

Thủ tướng Australia thưởng thức bánh mì vỉa hè ở Đà Nẵng

Thủ tướng Úc ăn bánh mì vỉa hè cùng đầu bếp Luke Nguyễn tại Đà Nẵng

Thủ tướng Úc ăn bánh mì vỉa hè cùng đầu bếp Luke Nguyễn tại Đà Nẵng

Thủ tướng Úc ăn bánh mì vỉa hè cùng đầu bếp Luke Nguyễn tại Đà Nẵng

Thủ tướng Úc ăn bánh mì vỉa hè cùng đầu bếp Luke Nguyễn tại Đà Nẵng

Thủ tướng Australia lần đầu thưởng thức bánh mì Đà Nẵng

Thủ tướng Australia lần đầu thưởng thức bánh mì Đà Nẵng

Thủ tướng Australia lần đầu thưởng thức bánh mì Đà Nẵng

Thủ tướng Australia lần đầu thưởng thức bánh mì Đà Nẵng

Thủ tướng Australia thưởng thức bánh mì vỉa hè, chụp ảnh cùng người dân Đà Nẵng

Thủ tướng Australia thưởng thức bánh mì vỉa hè, chụp ảnh cùng người dân Đà Nẵng

Thủ tướng Úc thưởng thức món bánh mì ở Đà Nẵng

Thủ tướng Úc thưởng thức món bánh mì ở Đà Nẵng

Thủ tướng Úc thưởng thức món bánh mì ở Đà Nẵng

Thủ tướng Úc thưởng thức món bánh mì ở Đà Nẵng

Thủ tướng Australia ngồi vỉa hè ăn bánh mì ở Đà Nẵng, khen ngợi ẩm thực Việt

Thủ tướng Australia ngồi vỉa hè ăn bánh mì ở Đà Nẵng, khen ngợi ẩm thực Việt

Thủ tướng Australia ngồi vỉa hè ăn bánh mì ở Đà Nẵng, khen ngợi ẩm thực Việt

Thủ tướng Australia ngồi vỉa hè ăn bánh mì ở Đà Nẵng, khen ngợi ẩm thực Việt

Những khoảnh khắc đời thường của các nhà lãnh đạo APEC trên đất nước Việt Nam

Những khoảnh khắc đời thường của các nhà lãnh đạo APEC trên đất nước Việt Nam

Thủ tướng Úc ra vỉa hè Đà Nẵng mua bánh mì ăn sáng và selfie cùng người dân

Thủ tướng Úc ra vỉa hè Đà Nẵng mua bánh mì ăn sáng và selfie cùng người dân

Thủ tướng Úc ra vỉa hè Đà Nẵng mua bánh mì ăn sáng và selfie cùng người dân

Thủ tướng Úc ra vỉa hè Đà Nẵng mua bánh mì ăn sáng và selfie cùng người dân

Thủ tướng Australia thích thú thưởng thức bánh mì vỉa hè ở Đà Nẵng

Thủ tướng Australia thích thú thưởng thức bánh mì vỉa hè ở Đà Nẵng

Thủ tướng Úc thích thú thưởng thức 'Bánh mì' vỉa hè ở Đà Nẵng

Thủ tướng Úc thích thú thưởng thức 'Bánh mì' vỉa hè ở Đà Nẵng

Chủ tịch nước phát biểu khai mạc hội nghị CEO Summit 2017

Chủ tịch nước phát biểu khai mạc hội nghị CEO Summit 2017