Vua Lúa trên bình nguyên Ea Súp

Vua Lúa trên bình nguyên Ea Súp

Đôi vợ chồng người con trai thứ ba của Vua Lúa Lã Như Kỹ điều khiển máy gặt đập liên hợp và xe cày chở lúa...