'Lung linh và đáng sợ' - đời sống đêm ở những thành phố Mỹ

'Lung linh và đáng sợ' - đời sống đêm ở những thành phố Mỹ

Góc phố, cửa hiệu, câu lạc bộ... ở những khu dân cư nghèo tại Mỹ hiện lên lung linh và bí hiểm dưới ống...