Quảng Nam: Tàu cá cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỉ đồng

Quảng Nam: Tàu cá cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỉ đồng

Bà hỏa 'thăm' tàu

Bà hỏa 'thăm' tàu

Ùn tắc đường vì va chạm giao thông

Tàu cá của ngư dân bị 'bà hỏa' thiêu rụi

Tàu cá của ngư dân bị 'bà hỏa' thiêu rụi

Tàu cá hàng tỷ đồng bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt khi đang neo đậu tại âu thuyền

Tàu cá hàng tỷ đồng bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt khi đang neo đậu tại âu thuyền

Tàu cá bị lửa thiêu rụi khi đang neo đậu

Tàu cá bị lửa thiêu rụi khi đang neo đậu

Quảng Nam: Tàu cá lại cháy trong đêm, thiệt hại tiền tỉ

Quảng Nam: Tàu cá lại cháy trong đêm, thiệt hại tiền tỉ

Quảng Nam: Tàu cá bất ngờ bốc cháy trong đêm

Quảng Nam: Tàu cá bất ngờ bốc cháy trong đêm

Tàu cá ngư dân Quảng Nam bị cháy lớn trong đêm

Tàu cá ngư dân Quảng Nam bị cháy lớn trong đêm

Tàu cá neo đậu tại âu thuyền đột nhiên bốc cháy

Tàu cá neo đậu tại âu thuyền đột nhiên bốc cháy

Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị thiêu rụi

Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị thiêu rụi

Tàu cá neo đậu tại âu thuyền bất ngờ bốc cháy lớn

Tàu cá neo đậu tại âu thuyền bất ngờ bốc cháy lớn

Tàu cá bất ngờ bốc cháy trong đêm tại âu thuyền Hồng Triều

Tàu cá bất ngờ bốc cháy trong đêm tại âu thuyền Hồng Triều