Trà Vinh: Liên tiếp bắt giữ 2 thanh niên dụ dỗ bé gái làm chuyện người lớn

Trà Vinh: Liên tiếp bắt giữ 2 thanh niên dụ dỗ bé gái làm chuyện người lớn

Dụ bé gái 14 tuổi về nhà làm 'chuyện người lớn', thanh niên vướng vòng lao lý

Dụ bé gái 14 tuổi về nhà làm 'chuyện người lớn', thanh niên vướng vòng lao lý

Khởi tố nam thanh niên làm bé gái 15 tuổi mang thai

Khởi tố nam thanh niên làm bé gái 15 tuổi mang thai

Làm thiếu nữ 15 tuổi có thai, nam thanh niên ở Trà Vinh bị khởi tố

Làm thiếu nữ 15 tuổi có thai, nam thanh niên ở Trà Vinh bị khởi tố

Khởi tố nam thanh niên làm bé gái 15 tuổi có thai

Khởi tố nam thanh niên làm bé gái 15 tuổi có thai

Tạm giam nam thanh niên làm bé gái 15 tuổi mang thai

Tạm giam nam thanh niên làm bé gái 15 tuổi mang thai

Dụ dỗ làm thiếu nữ có thai, nam thanh niên bị khởi tố

Khởi tố, bắt giam nam thanh niên khiến thiếu nữ 15 tuổi mang thai

Khởi tố, bắt giam nam thanh niên khiến thiếu nữ 15 tuổi mang thai

Bắt thanh niên dụ dỗ bé gái 15 tuổi làm chuyện người lớn dẫn đến có thai ở Trà Vinh

Bắt thanh niên dụ dỗ bé gái 15 tuổi làm chuyện người lớn dẫn đến có thai ở Trà Vinh

Thanh niên làm chuyện người lớn với thiếu nữ 15 đến có thai

Thanh niên làm chuyện người lớn với thiếu nữ 15 đến có thai

Khởi tố nam thanh niên làm thiếu nữ 15 tuổi mang thai

Khởi tố nam thanh niên làm thiếu nữ 15 tuổi mang thai

Khởi tố nam thanh niên dụ dỗ thiếu nữ mang thai

Khởi tố nam thanh niên dụ dỗ thiếu nữ mang thai