'Ngáo đá' đốt nhà hàng xóm

'Ngáo đá' đốt nhà hàng xóm

Phóng lửa đốt cháy tài sản nhà hàng xóm do 'ngáo đá'

Phóng lửa đốt cháy tài sản nhà hàng xóm do 'ngáo đá'

Ngáo đá, gã đàn ông đột nhập nhà hàng xóm lấy tài sản mang ra sân đốt

Ngáo đá, gã đàn ông đột nhập nhà hàng xóm lấy tài sản mang ra sân đốt

'Ngáo đá' đột nhập nhà hàng xóm đập phá, đốt nhiều tài sản

'Ngáo đá' đột nhập nhà hàng xóm đập phá, đốt nhiều tài sản

Gã đàn ông vô cớ nửa đêm lôi tài sản nhà hàng xóm ra sân... đốt

Gã đàn ông vô cớ nửa đêm lôi tài sản nhà hàng xóm ra sân... đốt

Bắt giữ kẻ ngáo đá đột nhập nhà hàng xóm mang đồ đạc ra đốt

Bắt giữ kẻ ngáo đá đột nhập nhà hàng xóm mang đồ đạc ra đốt

'Ngáo đá' nửa đêm đột nhập nhà hàng xóm mang đồ đạc ra đốt

'Ngáo đá' nửa đêm đột nhập nhà hàng xóm mang đồ đạc ra đốt

Nửa đêm đột nhập nhà hàng xóm đốt hết đồ đạc vì ngáo đá

Nửa đêm đột nhập nhà hàng xóm đốt hết đồ đạc vì ngáo đá

Ngáo đá sang nhà hàng xóm bật lửa đốt đồ

Ngáo đá sang nhà hàng xóm bật lửa đốt đồ