Tiền Giang: Mâu thuẫn khi đến nhà trọ, chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Tiền Giang: Mâu thuẫn khi đến nhà trọ, chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Tranh cãi lúc nửa đêm, chồng đâm vợ tử vong

Tranh cãi lúc nửa đêm, chồng đâm vợ tử vong

Án mạng lúc nửa đêm sau khi bất ngờ về thăm vợ

Án mạng lúc nửa đêm sau khi bất ngờ về thăm vợ

Cãi vã khi về nhà trọ thăm vợ, chồng dùng dao đâm vợ tử vong lúc rạng sáng

Cãi vã khi về nhà trọ thăm vợ, chồng dùng dao đâm vợ tử vong lúc rạng sáng

Vụ chồng dùng dao đâm vợ 7 nhát tử vong: Bất ngờ xuất hiện người thứ 3

Vụ chồng dùng dao đâm vợ 7 nhát tử vong: Bất ngờ xuất hiện người thứ 3

Mâu thuẫn lúc nửa đêm, chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Mâu thuẫn lúc nửa đêm, chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Tranh cãi lúc nửa đêm, chồng đâm vợ tử vong

Tranh cãi lúc nửa đêm, chồng đâm vợ tử vong

Gã chồng ở miền Tây đâm chết vợ trong lúc cự cãi

Gã chồng ở miền Tây đâm chết vợ trong lúc cự cãi

Chồng giết vợ bằng 7 nhát dao

Chồng giết vợ bằng 7 nhát dao

Đâm vợ tử vong trong đêm

Đâm vợ tử vong trong đêm

Cự cãi, chồng đâm vợ 7 nhát dao tử vong

Cự cãi, chồng đâm vợ 7 nhát dao tử vong