Người đàn ông 35 năm 'mang giới tính nữ' trên giấy tờ: Không có cơ sở giải quyết

Người đàn ông 35 năm 'mang giới tính nữ' trên giấy tờ: Không có cơ sở giải quyết

Vụ người đàn ông mang giới tính nữ: Yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp rút kinh nghiệm

Vụ người đàn ông mang giới tính nữ: Yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp rút kinh nghiệm

Vụ xin điều chỉnh giới tính: Giám đốc Sở Tư pháp phải nghiêm túc rút kinh nghiệm

Vụ xin điều chỉnh giới tính: Giám đốc Sở Tư pháp phải nghiêm túc rút kinh nghiệm

Vụ người đàn ông mang giới tính nữ 35 năm: Cần cải chính theo nguyện vọng chính đáng

Vụ người đàn ông mang giới tính nữ 35 năm: Cần cải chính theo nguyện vọng chính đáng

Vụ người đàn ông mang giới tính nữ đã giải quyết đến đâu?

Vụ người đàn ông mang giới tính nữ đã giải quyết đến đâu?

Vụ người đàn ông mang giới tính 'nữ': Xin ý kiến Bộ Tư pháp

Vụ người đàn ông mang giới tính 'nữ': Xin ý kiến Bộ Tư pháp

Xử lý nghiêm vụ 'ép' đàn ông đi… chuyển giới

Xử lý nghiêm vụ 'ép' đàn ông đi… chuyển giới

Diễn biến mới vụ người đàn ông mang giới tính 'nữ' suốt 35 năm

Diễn biến mới vụ người đàn ông mang giới tính 'nữ' suốt 35 năm

Người đàn ông 35 năm mang 'giới tính nữ' gặp khó khi đi xin cải chính

Người đàn ông 35 năm mang 'giới tính nữ' gặp khó khi đi xin cải chính

Vụ người đàn ông mang giới tính 'nữ' 35 năm: Yêu cầu Chủ tịch huyện rút kinh nghiệm

Vụ người đàn ông mang giới tính 'nữ' 35 năm: Yêu cầu Chủ tịch huyện rút kinh nghiệm

Kỳ lạ người đàn ông mang giới tính 'nữ': Chủ tịch tỉnh lên tiếng

Kỳ lạ người đàn ông mang giới tính 'nữ': Chủ tịch tỉnh lên tiếng

Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm hàng loạt cán bộ vụ điều chỉnh giới tính ở Cà Mau

Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm hàng loạt cán bộ vụ điều chỉnh giới tính ở Cà Mau

Vụ người đàn ông mang tên và giới tính 'nữ': Luật sư nói gì?

Vụ người đàn ông mang tên và giới tính 'nữ': Luật sư nói gì?

Người đàn ông mang tên và giới tính 'nữ' 35 năm cầu cứu

Người đàn ông mang tên và giới tính 'nữ' 35 năm cầu cứu

Thực hư chuyện người đàn ông 35 năm mang giới tính nữ trên giấy tờ

Thực hư chuyện người đàn ông 35 năm mang giới tính nữ trên giấy tờ

Hy hữu 35 năm thân trai mang giấy tờ con gái

Hy hữu 35 năm thân trai mang giấy tờ con gái

Người chồng 35 năm mang giới tính nữ

Người chồng 35 năm mang giới tính nữ

Kỳ lạ, người đàn ông mang giới tính 'nữ' suốt 35 năm

Kỳ lạ, người đàn ông mang giới tính 'nữ' suốt 35 năm

Chuyện lạ: Xin điều chỉnh cho đúng giới tính, huyện hướng dẫn chuyển giới

Chuyện lạ: Xin điều chỉnh cho đúng giới tính, huyện hướng dẫn chuyển giới