Thủ khoa vắng mặt trong Lễ tuyên dương xúc động nói về bố mẹ

Thủ khoa vắng mặt trong Lễ tuyên dương xúc động nói về bố mẹ

Hà Nội tuyên dương 86 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học năm 2019

Hà Nội tuyên dương 86 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học năm 2019

Hà Nội tuyên dương 86 thủ khoa xuất sắc năm 2019

Hà Nội tuyên dương 86 thủ khoa xuất sắc năm 2019

86 Thủ khoa xuất sắc góp mặt trong 'bảng vàng' Thủ đô năm 2019

86 Thủ khoa xuất sắc góp mặt trong 'bảng vàng' Thủ đô năm 2019

Hà Nội vinh danh 86 thủ khoa sắc xuất tốt nghiệp năm 2019

Hà Nội vinh danh 86 thủ khoa sắc xuất tốt nghiệp năm 2019

Hà Nội tuyên dương 86 thủ khoa xuất sắc năm 2019

Hà Nội tuyên dương 86 thủ khoa xuất sắc năm 2019

Vinh danh 86 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2019

Vinh danh 86 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2019

86 thủ khoa xuất sắc ghi danh Sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

86 thủ khoa xuất sắc ghi danh Sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hà Nội ghi danh sổ vàng 86 thủ khoa xuất sắc năm 2019

Hà Nội ghi danh sổ vàng 86 thủ khoa xuất sắc năm 2019

Hà Nội sẽ tổ chức Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc năm 2019

Hà Nội sẽ tổ chức Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc năm 2019