Bị cuốn xuống cống tử vong: Nắp cống mới hỏng

Bị cuốn xuống cống tử vong: Nắp cống mới hỏng

Thanh niên bị nước chảy xiết cuốn xuống miệng cống, tử vong

Thanh niên bị nước chảy xiết cuốn xuống miệng cống, tử vong

Nam thanh niên bị nước mưa cuốn xuống cống ở Bình Dương

Nam thanh niên bị nước mưa cuốn xuống cống ở Bình Dương

Hai thanh niên bị nước cuốn xuống cống, một người chết thảm ở Bình Dương

Hai thanh niên bị nước cuốn xuống cống, một người chết thảm ở Bình Dương

Nam thanh niên bị nước mưa cuốn xuống cống tử vong thương tâm

Nam thanh niên bị nước mưa cuốn xuống cống tử vong thương tâm

Một người bị ngã cuốn xuống cống tử vong

Một người bị ngã cuốn xuống cống tử vong

Bị nước chảy xiết cuốn xuống miệng cống, thanh niên tử vong

Bị nước chảy xiết cuốn xuống miệng cống, thanh niên tử vong

Bình Dương: Đến mùa mưa là có người chết vì… lọt cống

Bình Dương: Đến mùa mưa là có người chết vì… lọt cống

Mưa lớn, nước cuốn 1 thanh niên vào cống tử vong

Mưa lớn, nước cuốn 1 thanh niên vào cống tử vong

Bị nước cuốn vào cống mất nắp, một người tử vong

Bị nước cuốn vào cống mất nắp, một người tử vong

Nam thanh niên bị nước cuốn xuống cống tử vong

Nam thanh niên bị nước cuốn xuống cống tử vong