Chú rể lót vải đỏ, rước dâu bằng công nông

Chú rể lót vải đỏ, rước dâu bằng công nông

Bên cạnh những đám cưới rước dâu bằng công nông, xe trâu thì cũng xuất hiện nhiều đám cưới khủng rước dâu...