Olympiad Toán học thế giới năm 2018: 5 học sinh Việt Nam đoạt huy chương

Olympiad Toán học thế giới năm 2018: 5 học sinh Việt Nam đoạt huy chương

5 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympiad Toán học

5 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympiad Toán học

Học sinh Trường Trần Đại Nghĩa đoạt 5 huy chương kỳ thi toán quốc tế

Học sinh Trường Trần Đại Nghĩa đoạt 5 huy chương kỳ thi toán quốc tế

Việt Nam đoạt 5 huy chương tại cuộc thi Toán học thế giới 2018

Việt Nam đoạt 5 huy chương tại cuộc thi Toán học thế giới 2018

Việt Nam giành 5 huy chương tại cuộc thi Toán học thế giới 2018

Việt Nam giành 5 huy chương tại cuộc thi Toán học thế giới 2018

Việt Nam đoạt 5 huy chương bạc và đồng tại cuộc thi Toán học Thế giới - WMO 2018

Việt Nam đoạt 5 huy chương bạc và đồng tại cuộc thi Toán học Thế giới - WMO 2018

Việt Nam đoạt 1 HCB và 4 HCĐ tại cuộc thi toán học WMO 2018 Mỹ

Việt Nam đoạt 1 HCB và 4 HCĐ tại cuộc thi toán học WMO 2018 Mỹ