Nhiều sai phạm tại Sở Y tế Lâm Đồng

Nhiều sai phạm tại Sở Y tế Lâm Đồng

Lâm Đồng chi gần 80 tỷ đồng nâng cấp 19 tuyến phố ở Đà Lạt

Lâm Đồng chi gần 80 tỷ đồng nâng cấp 19 tuyến phố ở Đà Lạt

Ngang nhiên xây kè 30m ngăn hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt

Ngang nhiên xây kè 30m ngăn hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt

Lâm Đồng: Chuyển giao công nghệ xử lý nước nhiễm phèn cho người dân

Lâm Đồng: Chuyển giao công nghệ xử lý nước nhiễm phèn cho người dân

Lâm Đồng rà soát tình hình đất sản xuất của 246 hộ dân thiếu đất

Lâm Đồng rà soát tình hình đất sản xuất của 246 hộ dân thiếu đất

Nhân sự mới Cần Thơ, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận

Nhân sự mới Cần Thơ, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận

Chi phụ cấp không đúng đối tượng 55,9 tỷ đồng

Chi phụ cấp không đúng đối tượng 55,9 tỷ đồng

Lâm Đồng: Xử lý các đối tượng có hành vi lấn chiếm, sang nhượng đất trái phép

Lâm Đồng: Xử lý các đối tượng có hành vi lấn chiếm, sang nhượng đất trái phép

Triển khai thực hiện xây dựng hương ước, quy ước

Triển khai thực hiện xây dựng hương ước, quy ước