Phi vụ 'chuyển đá' giá ngàn đô la

Phi vụ 'chuyển đá' giá ngàn đô la

Nhận lời của một người đàn ông Lào, nếu vận chuyển thành công 4kg ma túy đá, Lầu Bá Tủa sẽ nhận được 1.000...