Niềm vui công dân mới

Niềm vui công dân mới

Cầm trên tay quyết định công nhận là công dân Việt Nam, nhiều cô dâu, chàng rể người Lào đang cư trú ở các...
1.020 người Lào được nhập Quốc tịch Việt Nam

1.020 người Lào được nhập Quốc tịch Việt Nam

70 công dân Lào hân hoan đón nhận Quốc tịch Việt Nam

70 công dân Lào hân hoan đón nhận Quốc tịch Việt Nam

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 70 công dân Lào cư trú tại Nghệ An

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 70 công dân Lào cư trú tại Nghệ An

Niềm vui khôn xiết khi được công nhận là công dân Việt Nam

Niềm vui khôn xiết khi được công nhận là công dân Việt Nam

Sơn La trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 123 công dân Lào

Sơn La trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 123 công dân Lào

Duy trì an ninh biên giới thông qua giải quyết hôn nhân không giá thú vùng giáp biên

Duy trì an ninh biên giới thông qua giải quyết hôn nhân không giá thú vùng giáp biên

Giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú ở vùng biên

Giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú ở vùng biên

Nghệ An: Đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào

Nghệ An: Đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào