53 người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam

53 người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam

Tiếp nhận 7 hộ dân di cư trú trái phép tại Lào về nước

Tiếp nhận 7 hộ dân di cư trú trái phép tại Lào về nước

Trao quốc tịch Việt Nam cho 70 người Lào sinh sống ở Nghệ An

Trao quốc tịch Việt Nam cho 70 người Lào sinh sống ở Nghệ An

Nhập quốc tịch Việt Nam cho chín công dân Lào sống tại A Lưới

Nhập quốc tịch Việt Nam cho chín công dân Lào sống tại A Lưới

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 38 người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 38 người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú

Nhập Quốc tịch Việt Nam cho 38 công dân Lào cư trú tại tỉnh Kon Tum

Nhập Quốc tịch Việt Nam cho 38 công dân Lào cư trú tại tỉnh Kon Tum

Hơn 870 người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú với công dân Việt Nam

'Tư pháp Việt Nam đã sinh ra chúng tôi thêm một lần nữa'

18 công dân Lào được nhập quốc tịch Việt Nam

Nhập Quốc tịch Việt Nam đối với 18 công dân Lào di cư tự do

'Có quốc tịch Việt Nam, tôi sẽ lập gia đình, khai sinh cho con'

Nhập quốc tịch cho 18 công dân Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú

Nhập quốc tịch cho 18 công dân Lào sinh sống ở biên giới Quảng Bình

Gần 6,5 triệu dữ liệu đăng ký hộ tịch và hơn 9 triệu dữ liệu công dân