Chúc mừng Quốc khánh CHDCND Lào

Chúc mừng Quốc khánh CHDCND Lào

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chúc mừng Quốc khánh CHDCND Lào

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chúc mừng Quốc khánh CHDCND Lào

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chúc mừng Quốc khánh CHDCND Lào

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chúc mừng Quốc khánh CHDCND Lào

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Lào, Saudi Arabia

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Lào, Saudi Arabia

Gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Thủ tướng tiếp Đại sứ Lào nhận nhiệm vụ

Thủ tướng tiếp Đại sứ Lào nhận nhiệm vụ