Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra phá rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra phá rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Lào Cai: Xử lý 400 công trình xây dựng trái phép tại Vườn quốc gia Hoàng Liên và Tỉnh lộ 152

Lào Cai: Xử lý 400 công trình xây dựng trái phép tại Vườn quốc gia Hoàng Liên và Tỉnh lộ 152

Lào Cai: Công ty DAP được phép vận hành thử sau 2 tháng đình chỉ hoạt động

Lào Cai: Công ty DAP được phép vận hành thử sau 2 tháng đình chỉ hoạt động

Lào Cai cho phép Nhà máy DAP số 2 chạy thử nghiệm sau sự cố vỡ hồ chất thải

Lào Cai cho phép Nhà máy DAP số 2 chạy thử nghiệm sau sự cố vỡ hồ chất thải

Cho phép Nhà máy DAP Lào Cai chạy thử nghiệm sau sự cố vỡ đập thải

Cho phép Nhà máy DAP Lào Cai chạy thử nghiệm sau sự cố vỡ đập thải

Lào Cai: Cho phép Công ty DAP số 2 chạy thử nghiệm nhà máy sau sự cố vỡ đập

Lào Cai: Cho phép Công ty DAP số 2 chạy thử nghiệm nhà máy sau sự cố vỡ đập

Lào Cai: Truy thu gần 47 tỷ đồng với Nhà máy thủy điện Tà Thàng

Lào Cai: Truy thu gần 47 tỷ đồng với Nhà máy thủy điện Tà Thàng

Truy thu nợ 47 tỷ đồng của Nhà máy thủy điện Tả Thàng

Truy thu nợ 47 tỷ đồng của Nhà máy thủy điện Tả Thàng

Công ty Cổ phần Đầu tư Apatit Tam Đỉnh (Lào Cai): Phải nộp trên 11 tỷ đồng thuế tài nguyên

Công ty Cổ phần Đầu tư Apatit Tam Đỉnh (Lào Cai): Phải nộp trên 11 tỷ đồng thuế tài nguyên

Lào Cai: Bốn tại chỗ trong phòng chống thiên tai

Lào Cai: Bốn tại chỗ trong phòng chống thiên tai

Yêu cầu Cty Tứ Đỉnh đền bù 14,2 tỷ đồng cho người dân

Yêu cầu Cty Tứ Đỉnh đền bù 14,2 tỷ đồng cho người dân

Yêu cầu Sở Xây dựng không nghiệm thu thanh toán trên 1,3 tỷ đồng

Yêu cầu Sở Xây dựng không nghiệm thu thanh toán trên 1,3 tỷ đồng