Tông vào chó chạy rông, 2 vợ chồng bị xe tải cán thương vong

Tông vào chó chạy rông, 2 vợ chồng bị xe tải cán thương vong

Hai vợ chồng gặp tai nạn thương tâm sau khi tông phải chó chạy rông

Hai vợ chồng gặp tai nạn thương tâm sau khi tông phải chó chạy rông

Chồng bị ô tô cán tử vong, vợ nguy kịch sau khi đâm trúng chó chạy qua đường

Chồng bị ô tô cán tử vong, vợ nguy kịch sau khi đâm trúng chó chạy qua đường

Yên Bái: Đâm trúng chó chạy ngang đường, chồng tử vong, vợ bị thương nặng

Yên Bái: Đâm trúng chó chạy ngang đường, chồng tử vong, vợ bị thương nặng

Yên Bái: Tông trúng chó chạy qua đường, hai vợ chồng đi xe máy thương vong

Yên Bái: Tông trúng chó chạy qua đường, hai vợ chồng đi xe máy thương vong

Tông phải chó trên đường, hai vợ chồng bị xe tải cán thương vong

Tông phải chó trên đường, hai vợ chồng bị xe tải cán thương vong

Đâm vào chó chạy rông, hai vợ chồng thương vong

Đâm vào chó chạy rông, hai vợ chồng thương vong

Tông vào chó chạy qua đường, chồng tử vong tại chỗ, vợ nguy kịch

Tông vào chó chạy qua đường, chồng tử vong tại chỗ, vợ nguy kịch

Yên Bái: Tông vào chó chạy qua đường, hai người thương vong

Yên Bái: Tông vào chó chạy qua đường, hai người thương vong