Bí ẩn Làng Hòa bình Kijong-dong

Bí ẩn Làng Hòa bình Kijong-dong

Từ một cứ điểm trên đỉnh đồi, những binh sỹ biên giới Hàn Quốc có thể nhìn thấy ở phía xa, dọc theo Khu Phi...