Đình làng Trường Lưu - Di tích lịch sử đang xuống cấp

Đình làng Trường Lưu - Di tích lịch sử đang xuống cấp

Kim Song Trường - vùng đất danh nhân, hiếu học ở Hà Tĩnh

Kim Song Trường - vùng đất danh nhân, hiếu học ở Hà Tĩnh

Trường Lưu - nơi lưu giữ những di sản vô giá

Trường Lưu - nơi lưu giữ những di sản vô giá

Ngói nát, cột mục, đình làng 300 năm tuổi vùng di sản Hà Tĩnh 'kêu cứu'!

Ngói nát, cột mục, đình làng 300 năm tuổi vùng di sản Hà Tĩnh 'kêu cứu'!

Sắc xuân ở làng di sản ký ức thế giới Trường Lưu

Sắc xuân ở làng di sản ký ức thế giới Trường Lưu

Dòng họ Nguyễn Huy Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ giỗ tổ

Dòng họ Nguyễn Huy Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ giỗ tổ

'Hoàng Hoa sứ trình đồ' - ký ức dòng họ thành di sản văn hóa thế giới

Công nhận 'Hoàng hoa sứ trình đồ' là di sản UNESCO

Hà Tĩnh đón bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới 'Hoàng hoa sứ trình đồ'

Đón bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới 'Hoàng hoa sứ trình đồ'

Đón bằng công nhận 'Hoàng hoa sứ trình đồ' là di sản tư liệu thế giới của UNESCO

Hà Tĩnh đón bằng Di sản tư liệu 'Mộc bản Trường học Phúc Giang'