Đứt rời chân trước khi tử vong vì cưa bom bi

Đứt rời chân trước khi tử vong vì cưa bom bi

Cưa bom lấy thuốc nổ, một người tử vong

Cưa bom lấy thuốc nổ, một người tử vong

Đục bom bi lấy thuốc nổ, bị mảnh bom đâm xuyên ngực tử vong

Đục bom bi lấy thuốc nổ, bị mảnh bom đâm xuyên ngực tử vong

Đục bom bi lấy thuốc nổ, một người tử vong

Đục bom bi lấy thuốc nổ, một người tử vong

Cưa bom lấy thuốc nổ, một người tử vong

Cưa bom lấy thuốc nổ, một người tử vong

Cưa bom lấy thuốc nổ, người đàn ông tử vong tại chỗ

Cưa bom lấy thuốc nổ, người đàn ông tử vong tại chỗ

Cưa 11 quả bom, đến quả thứ 5 bom phát nổ khiến 1 người tử vong

Cưa 11 quả bom, đến quả thứ 5 bom phát nổ khiến 1 người tử vong

Quảng Ngãi: Cưa bom lấy thuốc nổ, một người tử vong tại chỗ

Quảng Ngãi: Cưa bom lấy thuốc nổ, một người tử vong tại chỗ

Quảng Ngãi: Phá bom lấy thuốc nổ, một người đàn ông tử vong

Quảng Ngãi: Phá bom lấy thuốc nổ, một người đàn ông tử vong

1 người đàn ông tử vong khi cưa bom

1 người đàn ông tử vong khi cưa bom