Độc đáo lễ hội kéo lửa thổi cơm tại đình làng Thị Cấm

Độc đáo lễ hội kéo lửa thổi cơm tại đình làng Thị Cấm

Xem dân làng thi giã gạo thổi cơm ngay giữa Thủ đô

Xem dân làng thi giã gạo thổi cơm ngay giữa Thủ đô

Lễ hội truyền thống diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương

Về Thị Cấm xem thi nấu cơm

Về Thị Cấm xem thi nấu cơm

Từng bừng Hội thổi cơm thi làng Thị Cấm

Từng bừng Hội thổi cơm thi làng Thị Cấm

Độc đáo hội thi nấu cơm bằng rơm ở làng Thị Cấm

Độc đáo hội thi nấu cơm bằng rơm ở làng Thị Cấm

Siêu tốc đánh lửa, thổi rơm thi nấu cơm nhanh ở làng Thị Cấm

Siêu tốc đánh lửa, thổi rơm thi nấu cơm nhanh ở làng Thị Cấm

Về làng Thị Cấm xem người dân tạo lửa từ bùi nhùi và nấu cơm bằng rơm

Về làng Thị Cấm xem người dân tạo lửa từ bùi nhùi và nấu cơm bằng rơm

Già trẻ, trai gái làng Thị Cấm tưng bừng giã gạo thổi cơm

Già trẻ, trai gái làng Thị Cấm tưng bừng giã gạo thổi cơm

Hà Nội: Người dân quay về thời 'đồ đá' trong lễ hội thi nấu cơm đầu năm mới

Hà Nội: Người dân quay về thời 'đồ đá' trong lễ hội thi nấu cơm đầu năm mới

Dân làng Thị Cấm thi kéo lửa thổi cơm

Dân làng Thị Cấm thi kéo lửa thổi cơm

Ngày hội kéo lửa thổi cơm thi làng Thị Cấm

Ngày hội kéo lửa thổi cơm thi làng Thị Cấm

Lễ hội thổi cơm làng Thị Cấm tưng bừng dưới mưa xuân

Lễ hội thổi cơm làng Thị Cấm tưng bừng dưới mưa xuân

Từng bừng trong khói lửa của cuộc thi thổi cơm ở làng Thị Cấm

Từng bừng trong khói lửa của cuộc thi thổi cơm ở làng Thị Cấm

Dân làng Thị Cấm thi kéo lửa thổi cơm ngày đầu Xuân

Dân làng Thị Cấm thi kéo lửa thổi cơm ngày đầu Xuân

Cận cảnh lễ hội thổi cơm thi độc đáo ở làng Thị Cấm

Cận cảnh lễ hội thổi cơm thi độc đáo ở làng Thị Cấm

Tưng bừng ngày hội kéo lửa thổi cơm làng Thị Cấm

Tưng bừng ngày hội kéo lửa thổi cơm làng Thị Cấm

Hội làng - nét đẹp văn hóa dân tộc Việt

Hội làng - nét đẹp văn hóa dân tộc Việt

Độc đáo hội thi thổi cơm làng Thị Cấm

Độc đáo hội thi thổi cơm làng Thị Cấm

Tin tức Hà Nội ngày 23.2: Xin tiền tại Phủ Tây Hồ; Tấp nập mua vàng ngày Vía Thần tài

Tin tức Hà Nội ngày 23.2: Xin tiền tại Phủ Tây Hồ; Tấp nập mua vàng ngày Vía Thần tài

Cận cảnh hội thi thổi cơm vô cùng độc đáo ở Hà Nội

Cận cảnh hội thi thổi cơm vô cùng độc đáo ở Hà Nội

Dân làng Thị Cấm háo hức xem kéo lửa, thổi cơm thi ngay tại sân đình

Dân làng Thị Cấm háo hức xem kéo lửa, thổi cơm thi ngay tại sân đình

Hà Nội: Rộn ràng hội thi đốt rơm thổi cơm làng Thị Cấm

Hà Nội: Rộn ràng hội thi đốt rơm thổi cơm làng Thị Cấm

Sân đình Thị Cấm nghi ngút khói trong lễ hội thổi cơm thi

Sân đình Thị Cấm nghi ngút khói trong lễ hội thổi cơm thi

Cuộc thi thổi cơm trắng lấy lộc đầu năm

Cuộc thi thổi cơm trắng lấy lộc đầu năm

Độc đáo lễ hội thi thổi cơm giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ hội thi thổi cơm giữa lòng Hà Nội

Thanh niên trai tráng thi nhau giã gạo, đốt lửa thổi cơm giữa sân đình

Thanh niên trai tráng thi nhau giã gạo, đốt lửa thổi cơm giữa sân đình