Cảm ơn người cho tiếng đờn ngân mãi

Cảm ơn người cho tiếng đờn ngân mãi

Sẽ thật là hạnh phúc cho cuộc đời mỗi chúng ta khi một lần được tiếp xúc một con người mà ở đó toát lên sự...
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo mãi trong cõi nhớ

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo mãi trong cõi nhớ

Nhạc sư Vĩnh Bảo qua đời ở tuổi 104

Nhạc sư Vĩnh Bảo qua đời ở tuổi 104

'Di sản sống' của đờn ca tài tử qua đời, thọ 104 tuổi

'Di sản sống' của đờn ca tài tử qua đời, thọ 104 tuổi

Vĩnh biệt nhạc sư Vĩnh Bảo - bậc đại thụ của Đờn ca tài tử Nam Bộ!

Vĩnh biệt nhạc sư Vĩnh Bảo - bậc đại thụ của Đờn ca tài tử Nam Bộ!

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo – Tiếng đờn ngân mãi

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo – Tiếng đờn ngân mãi

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời, thọ 104 tuổi

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời, thọ 104 tuổi

Nhạc sư Vĩnh Bảo qua đời

Nhạc sư Vĩnh Bảo qua đời

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời

Nhạc sư Vĩnh Bảo gửi lại hậu thế một tiếng đờn ngân mãi

Nhạc sư Vĩnh Bảo gửi lại hậu thế một tiếng đờn ngân mãi

Vĩnh biệt nhạc sư Vĩnh Bảo

Vĩnh biệt nhạc sư Vĩnh Bảo

Ngôi nhà cuối đời của nhạc sư Vĩnh Bảo

Ngôi nhà cuối đời của nhạc sư Vĩnh Bảo

Tái bản sách về nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Tái bản sách về nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Tục cúng tống ôn, đuổi dịch bệnh của người Nam kỳ xưa

Tục cúng tống ôn, đuổi dịch bệnh của người Nam kỳ xưa

Về miền Tây, nghe chuyện đờn caTiếng đờn thế kỷ

Về miền Tây, nghe chuyện đờn caTiếng đờn thế kỷ

Nữ Bí thư Tỉnh ủy tay không đi giành chính quyền

Nữ Bí thư Tỉnh ủy tay không đi giành chính quyền

Nhạc sư Vĩnh Bảo, cây đại thụ trong làng âm nhạc dân tộc

Nhạc sư Vĩnh Bảo, cây đại thụ trong làng âm nhạc dân tộc

Công nhận đền thờ đôi vợ chồng chủ chợ Cao Lãnh là di tích lịch sử quốc gia

Công nhận đền thờ đôi vợ chồng chủ chợ Cao Lãnh là di tích lịch sử quốc gia