Gia Lai: Làng Kret Krot đón Tết đoàn viên ấm tình cộng đồng

Gia Lai: Làng Kret Krot đón Tết đoàn viên ấm tình cộng đồng

Tết năm nay, bà con dân làng Kret Krot đông đủ khi đón những người theo tà đạo trở về. Ai cũng vui vẻ, gia...
Gặp những người trở về buôn làng từ… 'bóng tối'

Gặp những người trở về buôn làng từ… 'bóng tối'

Ly kỳ chuyện chặn bóng ma Fulro

Ly kỳ chuyện chặn bóng ma Fulro

Điêu đứng vì mê muội theo tà đạo

Điêu đứng vì mê muội theo tà đạo

Gia Lai: Ba đối tượng cốt cán của tà đạo Hà Mòn đã bị bắt

Gia Lai: Ba đối tượng cốt cán của tà đạo Hà Mòn đã bị bắt

Đột kích 'hang ổ', bắt giữ 3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn ẩn nấp trong rừng sâu

Đột kích 'hang ổ', bắt giữ 3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn ẩn nấp trong rừng sâu

Bắt 3 người theo tà đạo 'Hà Mòn' lẩn trốn trong rừng

Bắt 3 người theo tà đạo 'Hà Mòn' lẩn trốn trong rừng

Bắt giữ 3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn lẩn trốn 8 năm trong rừng

Bắt giữ 3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn lẩn trốn 8 năm trong rừng

Bắt giữ các đối tượng theo tà đạo Hà Mòn lẩn trốn trong rừng 8 năm

Bắt giữ các đối tượng theo tà đạo Hà Mòn lẩn trốn trong rừng 8 năm

Gia Lai: 3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn bị bắt sau 8 năm vào rừng lẩn trốn

Gia Lai: 3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn bị bắt sau 8 năm vào rừng lẩn trốn

Bắt giữ 3 đối tượng theo 'Tà đạo Hà Mòn' chống đối chính quyền

Bắt giữ 3 đối tượng theo 'Tà đạo Hà Mòn' chống đối chính quyền

Gia Lai: 3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn bị bắt giữ sau 8 năm lẩn trốn trong rừng

Gia Lai: 3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn bị bắt giữ sau 8 năm lẩn trốn trong rừng

Bắt 3 đối tượng theo 'tà đạo Hà Mòn' sau 8 năm lẩn trốn trong rừng

Bắt 3 đối tượng theo 'tà đạo Hà Mòn' sau 8 năm lẩn trốn trong rừng

3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn bị bắt giữ sau 8 năm lẩn trốn trong rừng

3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn bị bắt giữ sau 8 năm lẩn trốn trong rừng

3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn bị bắt giữ sau 8 năm lẩn trốn trong rừng

3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn bị bắt giữ sau 8 năm lẩn trốn trong rừng

Bắt 3 đối tượng cốt cán theo tà đạo Hà Mòn, trốn trong rừng

Bắt 3 đối tượng cốt cán theo tà đạo Hà Mòn, trốn trong rừng

Buôn làng bình yên

Buôn làng bình yên

'Thế trận lòng dân' giữa đại ngàn Tây Nguyên - Bài 3: Giúp người lầm lỡ ổn định cuộc sống

'Thế trận lòng dân' giữa đại ngàn Tây Nguyên - Bài 3: Giúp người lầm lỡ ổn định cuộc sống

'Thế trận lòng dân' giữa đại ngàn Tây Nguyên - Bài 3: Giúp người lầm lỡ ổn định cuộc sống

'Thế trận lòng dân' giữa đại ngàn Tây Nguyên - Bài 3: Giúp người lầm lỡ ổn định cuộc sống