Phụ nữ nông thôn Pakistan đấu tranh đòi nhà vệ sinh

Phụ nữ nông thôn Pakistan đấu tranh đòi nhà vệ sinh

Không biết đã bao nhiêu lần bà Ayeesha Siddiqua cùng với người thân đứng lên đấu tranh để mong được xây nhà...