Quảng Ngãi: Lốc xoáy cuốn nhiều tài sản, thiệt hại tiền tỷ

Quảng Ngãi: Lốc xoáy cuốn nhiều tài sản, thiệt hại tiền tỷ

Lốc xoáy càn quét phá hỏng 100 nhà dân ở Quảng Ngãi

Lốc xoáy càn quét phá hỏng 100 nhà dân ở Quảng Ngãi

Hơn 100 nhà dân xã Ba Nam bị tốc mái

Hơn 100 nhà dân xã Ba Nam bị tốc mái

Lốc xoáy cuốn bay hàng chục mái nhà dân tại Quảng Ngãi

Lốc xoáy cuốn bay hàng chục mái nhà dân tại Quảng Ngãi

Lốc xoáy gây thiệt hại nặng ở Quảng Ngãi ​

Lốc xoáy gây thiệt hại nặng ở Quảng Ngãi ​

Lốc xoáy bất ngờ khiến nhiều nhà dân và công sở tốc mái

Lốc xoáy bất ngờ khiến nhiều nhà dân và công sở tốc mái

Lốc xoáy tốc mái hàng chục nhà dân tại Quảng Ngãi

Lốc xoáy tốc mái hàng chục nhà dân tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: Hàng chục nhà dân, cơ quan tốc mái do lốc xoáy

Quảng Ngãi: Hàng chục nhà dân, cơ quan tốc mái do lốc xoáy

Kinh hoàng lốc xoáy quét giữa mùa hè, hàng loạt nhà dân bị hư hỏng

Kinh hoàng lốc xoáy quét giữa mùa hè, hàng loạt nhà dân bị hư hỏng