Đại học Đà Nẵng rộng 300ha, đáp ứng quy mô 60.000 sinh viên

Đại học Đà Nẵng rộng 300ha, đáp ứng quy mô 60.000 sinh viên

Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học (ĐH) Đà Nẵng rộng 300ha, đáp ứng quy mô cho 60.000 sinh viên, hơn 3.000...
Quan tâm triển khai dự án Làng ĐH Đà Nẵng

Quan tâm triển khai dự án Làng ĐH Đà Nẵng

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phân khu Làng Đại học Đà Nẵng

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phân khu Làng Đại học Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng có thêm trường thành viên thứ 6 chuyên đào tạo CNTT – Truyền thông

Đại học Đà Nẵng có thêm trường thành viên thứ 6 chuyên đào tạo CNTT – Truyền thông

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Thống nhất phương án tháo gỡ 'nút thắt' về dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Thống nhất phương án tháo gỡ 'nút thắt' về dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Đà Nẵng tháo 'nút thắt' cho dự án Làng Đại học 'treo' 23 năm

Đà Nẵng tháo 'nút thắt' cho dự án Làng Đại học 'treo' 23 năm

Bộ trưởng Nhạ bàn với Đà Nẵng 'gỡ bí' dự án treo hơn 20 năm

Bộ trưởng Nhạ bàn với Đà Nẵng 'gỡ bí' dự án treo hơn 20 năm

Gỡ nút thắt cho dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' 23 năm

Gỡ nút thắt cho dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' 23 năm

Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng: Phải lập dự án tái định cư và giải phóng mặt bằng riêng

Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng: Phải lập dự án tái định cư và giải phóng mặt bằng riêng

Thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Dự án khu đô thị ĐH Đà Nẵng được bố trí 1.000 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công trung hạn

Dự án khu đô thị ĐH Đà Nẵng được bố trí 1.000 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công trung hạn

Bố trí 1.000 tỉ đồng giúp Khu đô thị ĐH Đà Nẵng thoát 'quy hoạch treo'

Bố trí 1.000 tỉ đồng giúp Khu đô thị ĐH Đà Nẵng thoát 'quy hoạch treo'

Thủ tướng đồng ý bố trí 1.000 tỉ cho dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng

Thủ tướng đồng ý bố trí 1.000 tỉ cho dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng