Xe máy kẹp 5 tông dải phân cách, 4 sinh viên tử vong tại chỗ

Xe máy kẹp 5 tông dải phân cách, 4 sinh viên tử vong tại chỗ

Lãnh đạo TP. Thái Nguyên cho biết, cả 5 người trong vụ tai nạn đều đang là sinh viên trường Cao đẳng Thương...