Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi ở Thừa Thiên-Huế mất tích bí ẩn

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi ở Thừa Thiên-Huế mất tích bí ẩn

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu

Phát hiện thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu ở Huế

Phát hiện thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu ở Huế

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi chăn trâu

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi chăn trâu

Bé gái 11 tuổi mất tích ở Huế: Huy động thợ lặn tìm trên sông A Sáp

Bé gái 11 tuổi mất tích ở Huế: Huy động thợ lặn tìm trên sông A Sáp

Tìm thấy quần áo bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu ở Huế

Tìm thấy quần áo bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu ở Huế

Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu

Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu

Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu

Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu

Thừa Thiên - Huế: Đi chăn trâu, một bé gái mất tích bất thường

Thừa Thiên - Huế: Đi chăn trâu, một bé gái mất tích bất thường