Những hình ảnh nổi bật Duyệt binh ngày Chiến thắng Phát xít 2019

Những hình ảnh nổi bật Duyệt binh ngày Chiến thắng Phát xít 2019

Tâm hồn, trái tim Nga và ngọn lửa vĩnh cửu

Tâm hồn, trái tim Nga và ngọn lửa vĩnh cửu

Anh bắt giữ tàu chở hàng của Nga

Anh bắt giữ tàu chở hàng của Nga

Anh giữ tàu Nga sau khi giải cứu

Anh giữ tàu Nga sau khi giải cứu

Tàu hàng Nga mắc cạn ngoài khơi bờ biển nước Anh

Tàu hàng Nga mắc cạn ngoài khơi bờ biển nước Anh

Tàu hàng chục nghìn tấn Nga mắc cạn trên bờ biển Anh

Tàu hàng chục nghìn tấn Nga mắc cạn trên bờ biển Anh

Tàu hàng Nga mắc cạn ngoài khơi phía Tây Nam nước Anh

Tàu Nga dài 180 mét gặp sự cố ngoài bờ biển nước Anh

Ông Putin: Đối thoại dựa trên những giá trị chung sẽ loại bỏ rào cản giữa các quốc gia