Cách xa 3.000 km, Trung Quốc vẫn xưng là 'cường quốc gần Bắc cực'

Cách xa 3.000 km, Trung Quốc vẫn xưng là 'cường quốc gần Bắc cực'

Là nền kinh tế thứ hai thế giới, Trung Quốc đang chú ý đến Bắc Cực và tự xưng là cường quốc gần Bắc cực dù...