Tuyển Indonesia bất ngờ gặp 'hạn' tại Anh

Tuyển Indonesia bất ngờ gặp 'hạn' tại Anh

Cường quốc cầu lông thế giới, Indonesia bất ngờ bị 'hất văng' khỏi Toàn Anh mở rộng, một trong những giải...