Bất bình đẳng giới trên chính trường Nhật Bản

Bất bình đẳng giới trên chính trường Nhật Bản

'Các nữ chính khách luôn bị đánh giá là ủy mị hoặc nóng nảy khi thể hiện quan điểm của mình. Lý do là vì...