Thương lái 'hét giá' đá đen, dân đổ xô đào bới

Thương lái 'hét giá' đá đen, dân đổ xô đào bới

Phú Yên: Thương lái 'hét giá' đá đen, dân đổ xô đào bới

Phú Yên: Thương lái 'hét giá' đá đen, dân đổ xô đào bới

'Xẻ thịt' lòng hồ thủy điện để đào đá đen

'Xẻ thịt' lòng hồ thủy điện để đào đá đen

Dân Phú Yên đổ xô về lòng hồ thủy điện tìm đá đen

Dân Phú Yên đổ xô về lòng hồ thủy điện tìm đá đen

Hàng ngàn người đổ xô đào đá đen, bán giá 3 triệu đồng/kg

Hàng ngàn người đổ xô đào đá đen, bán giá 3 triệu đồng/kg

Người dân Phú Yên đổ xô đào đá đen bán giá 4 triệu đồng/kg

Người dân Phú Yên đổ xô đào đá đen bán giá 4 triệu đồng/kg

'Cơn sốt' tìm kiếm đá đen ven hồ thủy điện Sông Hinh

'Cơn sốt' tìm kiếm đá đen ven hồ thủy điện Sông Hinh

Phú Yên: Dân đổ xô đi đào đá đen kiếm vài triệu đồng/ngày

Phú Yên: Dân đổ xô đi đào đá đen kiếm vài triệu đồng/ngày

Dân Phú Yên đổ xô đi đào đá đen, người gặp may kiếm vài triệu đồng/ngày

Dân Phú Yên đổ xô đi đào đá đen, người gặp may kiếm vài triệu đồng/ngày

Đá đen bỗng có giá cả triệu đồng mỗi kg, hàng nghìn người đổ xô đi vớt

Đá đen bỗng có giá cả triệu đồng mỗi kg, hàng nghìn người đổ xô đi vớt