Sirota Alieva: 'Màn ảnh nhỏ chiến thắng Hollywood lớn'

Sirota Alieva: 'Màn ảnh nhỏ chiến thắng Hollywood lớn'

Bộ phim 'Cha cõng con' đoạt giải Phim hay nhất châu Á tại LHP Quốc tế Iran

Bộ phim 'Cha cõng con' đoạt giải Phim hay nhất châu Á tại LHP Quốc tế Iran

Phim 'Cha cõng con' giành giải Phim châu Á hay nhất LHP Quốc tế Iran

Phim 'Cha cõng con' giành giải Phim châu Á hay nhất LHP Quốc tế Iran

'Cha cõng con' giành giải lớn tại LHP Quốc tế Iran 2018 ​

'Cha cõng con' giành giải lớn tại LHP Quốc tế Iran 2018 ​

'Cha Cõng Con' đoạt Phim châu Á hay nhất tại LHP Quốc tế Iran 36

'Cha Cõng Con' đoạt Phim châu Á hay nhất tại LHP Quốc tế Iran 36

Phim 'Cha cõng con' giành giải Phim hay nhất châu Á

Phim 'Cha Cõng Con' của Lương Đình Dũng giành giải Phim hay nhất Châu Á tại Liên hoan phim Quốc tế Iran lần thứ 36

Phim 'Cha Cõng Con' của Lương Đình Dũng giành giải Phim hay nhất Châu Á tại Liên hoan phim Quốc tế Iran lần thứ 36