Quỹ ngoài biên giới cũng bị phạt vì sai phạm

Quỹ ngoài biên giới cũng bị phạt vì sai phạm

Trong tuần qua, liên tiếp có hai trường hợp quỹ ngoại bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) xử phạt do vi...