Bí đỏ mất mùa, rớt giá thảm hại chưa tới 3.500 đồng/kg

Bí đỏ mất mùa, rớt giá thảm hại chưa tới 3.500 đồng/kg

Không chỉ mất mùa, giá còn giảm sâu khiến người trồng bí đỏ tại huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai lỗ nặng.