Ăn gà trúng thuốc chuột, hàng chục người nhập viện

Ăn gà trúng thuốc chuột, hàng chục người nhập viện

Ăn thịt gà chết, 25 người nhập viện

Ăn thịt gà chết, hàng chục người bị ngộ độc

Gia Lai: Cả làng nhập viện nghi do ăn gà chết

Gia Lai: Cả làng nhập viện nghi do ăn gà chết

Gia Lai: Nhiều người nhập viện vì ăn thịt gà nuôi trên rẫy bị chết

Gia Lai: Nhiều người nhập viện vì ăn thịt gà nuôi trên rẫy bị chết

Gia Lai: 25 người bị ngộ độc do ăn thịt gà chết

Gia Lai: 25 người bị ngộ độc do ăn thịt gà chết

Ăn thịt gà chết, 25 người nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc

Ăn thịt gà chết, 25 người nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc

25 người nhập viện cấp cứu do ngộ độc

Ăn thịt gà chết, hàng chục người nhập viện

Ăn thịt gà chết, hàng chục người nhập viện

Ăn thịt gà chết, 25 người nhập viện do nghi ngộ độc thuốc chuột

Ăn thịt gà chết, 25 người nhập viện do nghi ngộ độc thuốc chuột

25 người ngộ độc vì ăn thịt gà chết do thuốc diệt chuột

Gia Lai: Ăn thịt gà chết, cả làng nhập viện

Gia Lai: Ăn thịt gà chết, cả làng nhập viện

Gia Lai: Ăn thịt gà chết, hàng chục người bị ngộ độc

Gia Lai: Ăn thịt gà chết, hàng chục người bị ngộ độc

Ăn thịt gà chết vì thuốc diệt chuột, hàng chục người bị ngộ độc

Ăn thịt gà chết vì thuốc diệt chuột, hàng chục người bị ngộ độc

Cả làng nhập viện sau khi ăn thịt gà chết

Cả làng nhập viện sau khi ăn thịt gà chết

Ăn thịt gà, hàng chục người bị ngộ độc

Ăn thịt gà, hàng chục người bị ngộ độc

Ăn thịt gà chết vì thuốc chuột, 25 người nhập viện cấp cứu

Ăn thịt gà chết vì thuốc chuột, 25 người nhập viện cấp cứu

Ăn phải đàn gà dính bả thuốc chuột, 25 người nhập viện

Ăn phải đàn gà dính bả thuốc chuột, 25 người nhập viện