Những người lính da trắng của Bác Hồ

Những người lính da trắng của Bác Hồ

Ba người lính tên Đại Đồng, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Chiến Sỹ lần lượt mang quốc tịch Pháp, Hy Lạp và Đức....
Chuyện về chiến sĩ người Hy Lạp được phong tặng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Việt Nam

Chuyện về chiến sĩ người Hy Lạp được phong tặng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Việt Nam

Phim về những cán bộ 'địch vận' không mang dòng máu Việt

Phim về những cán bộ 'địch vận' không mang dòng máu Việt

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Tết cộng đồng Xuân Canh Tý 2020 ở Tazania và Hy Lạp

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Tết cộng đồng Xuân Canh Tý 2020 ở Tazania và Hy Lạp

Ấm áp Tết Cộng đồng mừng xuân Canh Tý 2020 của người Việt tại Hy Lạp

Ấm áp Tết Cộng đồng mừng xuân Canh Tý 2020 của người Việt tại Hy Lạp

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 Việt Nam tại Hy Lạp

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 Việt Nam tại Hy Lạp