Gia Lai: Một đối tượng khai thác gỗ lậu ra đầu thú

Gia Lai: Một đối tượng khai thác gỗ lậu ra đầu thú

Đối tượng vận chuyển gỗ lậu đến cơ quan công an đầu thú

Đối tượng vận chuyển gỗ lậu đến cơ quan công an đầu thú

Vụ gỗ lậu ở Mang Yang: Một đối tượng ra trình diện

Vụ gỗ lậu ở Mang Yang: Một đối tượng ra trình diện

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng

Vụ gỗ lậu ở huyện Mang Yang: Tra số điện thoại xác định đối tượng đe dọa cán bộ bảo vệ rừng

Vụ gỗ lậu ở huyện Mang Yang: Tra số điện thoại xác định đối tượng đe dọa cán bộ bảo vệ rừng

Gỗ lậu tập kết tại Mang Yang: Lãnh đạo xã không dám báo cáo vì sợ bị trả thù?

Gỗ lậu tập kết tại Mang Yang: Lãnh đạo xã không dám báo cáo vì sợ bị trả thù?

Vụ gỗ lậu tập kết ở Mang Yang: UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ

Vụ gỗ lậu tập kết ở Mang Yang: UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ

Gia Lai: Gỗ lậu 'khủng' tập kết ngay bên đường, lực lượng bảo vệ rừng không hay biết

Gia Lai: Gỗ lậu 'khủng' tập kết ngay bên đường, lực lượng bảo vệ rừng không hay biết