JICA hỗ trợ tăng cường năng lực thị trường chứng khoán Việt Nam

JICA hỗ trợ tăng cường năng lực thị trường chứng khoán Việt Nam

'Bắt tay' JICA, UBCKNN muốn tăng năng lực giám sát thị trường và các trung gian thị trường

'Bắt tay' JICA, UBCKNN muốn tăng năng lực giám sát thị trường và các trung gian thị trường

Nhật Bản hỗ trợ nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam

Nhật Bản hỗ trợ nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam

Jica hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Jica hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Phát triển thị trường cổ phiếu Việt Nam minh bạch và công bằng

Phát triển thị trường cổ phiếu Việt Nam minh bạch và công bằng

Chuyên gia JICA nói gì về ODA của Nhật sụt giảm tỷ lệ ưu đãi?

Chuyên gia JICA nói gì về ODA của Nhật sụt giảm tỷ lệ ưu đãi?

Lương tư vấn dự án ODA 700 triệu/tháng: Căn cứ nào?

Lương tư vấn dự án ODA 700 triệu/tháng: Căn cứ nào?

Vướng mắc hoạt động tài chính các dự án ODA và phản hồi từ JICA

Vướng mắc hoạt động tài chính các dự án ODA và phản hồi từ JICA

Bộ Tài chính lo ngại vốn ODA: Những cảnh báo kịp thời

Bộ Tài chính lo ngại vốn ODA: Những cảnh báo kịp thời

Cần đánh giá hậu dự án để cải thiện hiệu quả sử dụng ODA

Cần đánh giá hậu dự án để cải thiện hiệu quả sử dụng ODA

Vay vốn ODA Nhật Bản: DN Việt Nam tham gia đến đâu?

Vay vốn ODA Nhật Bản: DN Việt Nam tham gia đến đâu?

JICA Việt Nam: Thị trường vốn Việt còn nhiều tiềm năng

JICA Việt Nam: Thị trường vốn Việt còn nhiều tiềm năng

JICA đồng hành cùng du lịch Quảng Nam

JICA đồng hành cùng du lịch Quảng Nam

JICA Nhật Bản hỗ trợ một loạt dự án dài hơi, giúp Hội An xanh, sạch

JICA Nhật Bản hỗ trợ một loạt dự án dài hơi, giúp Hội An xanh, sạch

Nhật Bản hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong nhiều dự án phát triển bền vững

Nhật Bản hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong nhiều dự án phát triển bền vững

Cần đẩy nhanh giải ngân và thanh toán cho các dự án vốn vay ODA

Cần đẩy nhanh giải ngân và thanh toán cho các dự án vốn vay ODA

Nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả mà JICA hỗ trợ

Nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả mà JICA hỗ trợ

JICA tạo nên những điểm nhấn về phát triển nông nghiệp Nghệ An

JICA tạo nên những điểm nhấn về phát triển nông nghiệp Nghệ An

Việt Nam-Nhật Bản hợp tác phát triển tập trung vào ba trụ cột

Việt Nam-Nhật Bản hợp tác phát triển tập trung vào ba trụ cột

Nhật Bản hỗ trợ 6 tỉnh miền núi phía Bắc phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai

Nhật Bản hỗ trợ 6 tỉnh miền núi phía Bắc phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai

JICA : Việt Nam cần cơ chế khuyến khích mới để giảm chi phí cho các đối tác phát triển

JICA : Việt Nam cần cơ chế khuyến khích mới để giảm chi phí cho các đối tác phát triển

Nguyên nhân chậm giải ngân vốn ODA cho dự án metro Bến Thành – Suối Tiên

Nguyên nhân chậm giải ngân vốn ODA cho dự án metro Bến Thành – Suối Tiên

JICA mong Việt Nam sớm trở thành nước thu nhập cao

JICA mong Việt Nam sớm trở thành nước thu nhập cao

Ngoài Chính phủ, doanh nghiệp tư nhân có thể vay vốn ODA Nhật Bản

Ngoài Chính phủ, doanh nghiệp tư nhân có thể vay vốn ODA Nhật Bản

JICA mong muốn tháo gỡ đẩy nhanh thanh toán dự án vốn vay ODA

JICA mong muốn tháo gỡ đẩy nhanh thanh toán dự án vốn vay ODA

JICA sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác với Chính phủ Việt Nam

JICA sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác với Chính phủ Việt Nam

Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thể được vay vốn ODA Nhật Bản

Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thể được vay vốn ODA Nhật Bản

JICA lý giải nguyên nhân chậm thanh toán 56 tỷ đồng cho metro Bến Thành - Suối Tiên

JICA lý giải nguyên nhân chậm thanh toán 56 tỷ đồng cho metro Bến Thành - Suối Tiên

Doanh nghiệp tư nhân có liên kết với Nhật Bản được ưu tiên vay vốn ODA

Doanh nghiệp tư nhân có liên kết với Nhật Bản được ưu tiên vay vốn ODA