Cần đẩy nhanh giải ngân và thanh toán cho các dự án vốn vay ODA

Cần đẩy nhanh giải ngân và thanh toán cho các dự án vốn vay ODA

Đảm bảo cơ hội đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam bằng cách nào?

Đảm bảo cơ hội đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam bằng cách nào?

Nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả mà JICA hỗ trợ

Nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả mà JICA hỗ trợ

JICA tạo nên những điểm nhấn về phát triển nông nghiệp Nghệ An

JICA tạo nên những điểm nhấn về phát triển nông nghiệp Nghệ An

Việt Nam-Nhật Bản hợp tác phát triển tập trung vào ba trụ cột

Việt Nam-Nhật Bản hợp tác phát triển tập trung vào ba trụ cột

Vốn để kho lo tăng trưởng

Vốn để kho lo tăng trưởng

Nhật Bản hỗ trợ 6 tỉnh miền núi phía Bắc phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai

Nhật Bản hỗ trợ 6 tỉnh miền núi phía Bắc phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai

JICA : Việt Nam cần cơ chế khuyến khích mới để giảm chi phí cho các đối tác phát triển

JICA : Việt Nam cần cơ chế khuyến khích mới để giảm chi phí cho các đối tác phát triển

Nguyên nhân chậm giải ngân vốn ODA cho dự án metro Bến Thành – Suối Tiên

Nguyên nhân chậm giải ngân vốn ODA cho dự án metro Bến Thành – Suối Tiên

Nguồn vốn ODA Nhật Bản đã triển khai được nhiều dự án ở Việt Nam

Nguồn vốn ODA Nhật Bản đã triển khai được nhiều dự án ở Việt Nam

JICA mong Việt Nam sớm trở thành nước thu nhập cao

JICA mong Việt Nam sớm trở thành nước thu nhập cao

Ngoài Chính phủ, doanh nghiệp tư nhân có thể vay vốn ODA Nhật Bản

Ngoài Chính phủ, doanh nghiệp tư nhân có thể vay vốn ODA Nhật Bản

JICA mong muốn tháo gỡ đẩy nhanh thanh toán dự án vốn vay ODA

JICA mong muốn tháo gỡ đẩy nhanh thanh toán dự án vốn vay ODA

JICA sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác với Chính phủ Việt Nam

JICA sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác với Chính phủ Việt Nam

Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thể được vay vốn ODA Nhật Bản

Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thể được vay vốn ODA Nhật Bản

JICA lý giải nguyên nhân chậm thanh toán 56 tỷ đồng cho metro Bến Thành - Suối Tiên

JICA lý giải nguyên nhân chậm thanh toán 56 tỷ đồng cho metro Bến Thành - Suối Tiên

Doanh nghiệp tư nhân có thể vay vốn ODA Nhật Bản

Doanh nghiệp tư nhân có thể vay vốn ODA Nhật Bản