Sức khỏe Thiếu tá CSGT ở Hà Nội bị xe máy tông gục giờ ra sao?

Sức khỏe Thiếu tá CSGT ở Hà Nội bị xe máy tông gục giờ ra sao?

Thiếu tá CSGT Hà Nội bị nam thanh niên tông rách trán

Thiếu tá CSGT Hà Nội bị nam thanh niên tông rách trán

Thiếu tá CSGT bị tông ngã khi đang xử lý vi phạm

Thiếu tá CSGT bị tông ngã khi đang xử lý vi phạm

Thiếu tá CSGT bị xe máy húc trong lúc xử lý vi phạm

Thiếu tá CSGT bị xe máy húc trong lúc xử lý vi phạm

Thiếu tá CSGT bị tông gục giữa đường khi đang giữ xe vi phạm

Thiếu tá CSGT bị tông gục giữa đường khi đang giữ xe vi phạm

Hà Nội: Đang làm nhiệm vụ, một CSGT bị nam thanh niên tông ngã gục

Hà Nội: Đang làm nhiệm vụ, một CSGT bị nam thanh niên tông ngã gục

Thiếu niên 16 tuổi tông xe vào Thiếu tá CSGT đang làm nhiệm vụ

Thiếu niên 16 tuổi tông xe vào Thiếu tá CSGT đang làm nhiệm vụ

Hà Nội: Thiếu tá CSGT bị tông gục khi đang xử lý xe vi phạm

Hà Nội: Thiếu tá CSGT bị tông gục khi đang xử lý xe vi phạm

Hà Nội: Một CSGT bị thanh niên đi xe máy tông trọng thương

Hà Nội: Một CSGT bị thanh niên đi xe máy tông trọng thương

Hà Nội: Thanh niên 16 tuổi tông gục thiếu tá CSGT đang làm nhiệm vụ

Hà Nội: Thanh niên 16 tuổi tông gục thiếu tá CSGT đang làm nhiệm vụ