Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bắt đầu thu phí trở lại

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bắt đầu thu phí trở lại

Ngày mai, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thu phí trở lại

Ngày mai, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thu phí trở lại

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thu phí trở lại từ 0h ngày 27/10

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thu phí trở lại từ 0h ngày 27/10

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thu phí trở lại từ ngày 27.10

Thu phí trở lại tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sau thời gian tạm dừng sửa chữa

Thu phí trở lại tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sau thời gian tạm dừng sửa chữa

Cho thu phí trở lại cao tốc 34.000 tỷ đồng hư hỏng

Cho thu phí trở lại cao tốc 34.000 tỷ đồng hư hỏng

Bộ GTVT đồng ý cho VEC thu phí trở lại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Bộ GTVT đồng ý cho VEC thu phí trở lại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Hoàn thành công tác sửa chữa mặt đường tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Hoàn thành công tác sửa chữa mặt đường tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Cận cảnh cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi sau sửa chữa

Cận cảnh cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi sau sửa chữa

Hoàn thành sửa chữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hoàn thành sửa chữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi