3,4 tấn vàng rơi từ máy bay xuống đất, người dân khoe nhặt được thỏi vàng 20 kg

3,4 tấn vàng rơi từ máy bay xuống đất, người dân khoe nhặt được thỏi vàng 20 kg

Hàng tấn vàng thỏi từ máy bay rơi xuống đường băng Nga

Hàng tấn vàng thỏi từ máy bay rơi xuống đường băng Nga

Máy bay bung cửa, vàng rơi khắp đường băng

Máy bay bung cửa, vàng rơi khắp đường băng

Hy hữu: Máy bay bị bung cửa, hơn 3,4 tấn vàng và kim cương rơi xuống đất

Hy hữu: Máy bay bị bung cửa, hơn 3,4 tấn vàng và kim cương rơi xuống đất

Bung cửa khoang hành lý, máy bay Nga làm rơi hơn 3 tấn vàng khi cất cánh

Bung cửa khoang hành lý, máy bay Nga làm rơi hơn 3 tấn vàng khi cất cánh

Máy bay Nga bung cửa, hơn ba tấn vàng rơi xuống đất

Máy bay Nga bung cửa, hơn ba tấn vàng rơi xuống đất

Nga: Máy bay gặp sự cố, 'mưa vàng' rơi xuống sân bay

Nga: Máy bay gặp sự cố, 'mưa vàng' rơi xuống sân bay

Gió thổi, máy bay An-12 đánh rơi hơn 3 tấn vàng

Gió thổi, máy bay An-12 đánh rơi hơn 3 tấn vàng