Gặp họa khi khỉ hàng xóm cắn nát tay

Gặp họa khi khỉ hàng xóm cắn nát tay

Một người nát bàn tay vì bị khỉ nuôi tấn công

Một người nát bàn tay vì bị khỉ nuôi tấn công

Bệnh nhân bị khỉ cắn nát tay

Bệnh nhân bị khỉ cắn nát tay

Hi hữu: Một phụ nữ bị khỉ nuôi cắn đến nát tay

Hi hữu: Một phụ nữ bị khỉ nuôi cắn đến nát tay

Hiếm gặp: Một phụ nữ bị khỉ nuôi cắn dập nát bàn tay, khó phục hồi vận động

Hiếm gặp: Một phụ nữ bị khỉ nuôi cắn dập nát bàn tay, khó phục hồi vận động

Người phụ nữ ở Thanh Hóa bị khỉ nuôi cắn trọng thương

Người phụ nữ ở Thanh Hóa bị khỉ nuôi cắn trọng thương

Hi hữu: Cô gái bị khỉ nuôi nhà hàng xóm cắn nát tay

Hi hữu: Cô gái bị khỉ nuôi nhà hàng xóm cắn nát tay

Người phụ nữ 32 tuổi bị khỉ nhà hàng xóm cắn nát tay

Người phụ nữ 32 tuổi bị khỉ nhà hàng xóm cắn nát tay

Người phụ nữ bị khỉ nuôi của nhà hàng xóm cắn nát tay

Người phụ nữ bị khỉ nuôi của nhà hàng xóm cắn nát tay

Người phụ nữ bị khỉ hàng xóm cắn trọng thương

Người phụ nữ bị khỉ hàng xóm cắn trọng thương

Khỉ nhà hàng xóm cắn nát tay một phụ nữ

Khỉ nhà hàng xóm cắn nát tay một phụ nữ

Cổ tay 'bầy nhầy' vì chích corticoid trị hội chứng ống cổ tay

Cổ tay 'bầy nhầy' vì chích corticoid trị hội chứng ống cổ tay