Thời đại của CPTPP: Khi quyết tâm chính trị tạo nên thành công

Công bố văn bản cuối cùng của CPTPP, chờ ngày ký chính thức

Công bố văn bản cuối cùng của CPTPP, chờ ngày ký chính thức

Văn bản TPP-11 cuối cùng mạnh tay loại bỏ dấu ấn của Mỹ

Văn bản TPP-11 cuối cùng mạnh tay loại bỏ dấu ấn của Mỹ

Thỏa thuận TPP phiên bản cuối cùng đã được công bố

Thỏa thuận TPP phiên bản cuối cùng đã được công bố

Phiên bản cuối cùng của TPP 11 được công bố, chỉ còn chờ ký vào 8/3

Phiên bản cuối cùng của TPP 11 được công bố, chỉ còn chờ ký vào 8/3

CPTPP chờ ngày ký, ông Trump sai lầm?

CPTPP chờ ngày ký, ông Trump sai lầm?

Loại các 'dấu vết' Mỹ, TPP phiên bản cuối dự kiến ký kết ngày 8/3

Loại các 'dấu vết' Mỹ, TPP phiên bản cuối dự kiến ký kết ngày 8/3

Văn bản cuối cùng của CPTPP đã được công bố

Văn bản cuối cùng của CPTPP đã được công bố

Văn bản cuối cùng của CPTPP được công bố, tạm hoãn hơn 20 điều

Văn bản cuối cùng của CPTPP được công bố, tạm hoãn hơn 20 điều

Công bố văn bản TPP-11 cuối cùng, dấu ấn của Mỹ bị loại bỏ

Công bố văn bản TPP-11 cuối cùng, dấu ấn của Mỹ bị loại bỏ

Đóng băng 'dấu ấn Mỹ' trong TPP phiên bản cuối

Đóng băng 'dấu ấn Mỹ' trong TPP phiên bản cuối