Hà Nội FC đánh rơi chiến thắng trong tiếc nuối

Hà Nội FC đánh rơi chiến thắng trong tiếc nuối

Tạo ra nhiều cơ hội và nắm giữ phần lớn thế trận, song Hà Nội FC đã đánh rơi chiến thắng khi để April 25...