Nhà lãnh đạo Kim Jong Un: 'Lần sau tôi sẽ đi thăm vịnh Hạ Long'

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un: 'Lần sau tôi sẽ đi thăm vịnh Hạ Long'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhà lãnh đạo Kim Yong Un cùng xem lại những bức ảnh lịch sử trong quan hệ...